Info Burgers » Nieuws » Benelux-Unie stelt ambitieus meerjarenplan 2013-2016 voor

Benelux-Unie stelt ambitieus meerjarenplan 2013-2016 voor

07 feb. 2013

Groei, innovatie en veiligheid topprioriteit voor ministers

Brussel, 7-02-2013 |”De Benelux zal de vier komende jaren acties ondernemen die een terugkeer naar groei bevorderen, innovatie stimuleren en zorgen voor meer welzijn en veiligheid voor onze burgers " zei  secretaris-generaal van de Benelux-Unie, Jan van Laarhoven, bij de officiële lancering van het meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma 2013-2016 onder Luxemburgs Voorzitterschap te Brussel.  Het vierjarig plan werd goedgekeurd door het Benelux-Comité van Ministers bestaande uit de buitenlandministers J. Asselborn (LU), D. Reynders (BE), F. Timmermans (NL).

Dit werkprogramma geeft  de gezamenlijke ambitie van de drie partnerlanden weer voor de komende vier jaar. Het is het  resultaat van een brede consultatie,  via een Groenboek,  onder studenten, parlementsleden, universiteiten, organisaties, experts en federaties binnen en buiten de Benelux.

De realistische en pragmatische doelstellingen van de ministers rond groei, innovatie en veiligheid  zullen verwezenlijkt worden door actief te zijn op  7 actiedomeinen,  die onderling met elkaar verbonden zijn, en " die een directe meerwaarde opleveren voor de burgers” verduidelijkte Van Laarhoven.

Het plan zorgt dat de Benelux-Unie op snelle en flexibele wijze kan reageren op uitdagingen rond energie, leefmilieu en ruimte, sociale cohesie, economie en kennis, mobiliteit, veiligheid en personenverkeer en fraudebestrijding.

Zo zal o.a. worden ingezet op één lokaal telecomtarief in de Benelux,  de bescherming van burgers en bedrijven tegen cyberaanvallen,  een concurrentiële prijzenpolitiek in de energiesector, een goede en snelle grensoverschrijdende geneeskundige verzorging en toegankelijke digitale informatie voor grensarbeiders.

Verder " houden we de vinger aan de pols om de Europese agenda te volgen en zo voorjager te blijven binnen de Europese Unie” voegde Jan van Laarhoven hieraan toe.

Dit meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma wordt nader uitgewerkt in jaarplannen, waarvan het jaarplan voor 2013 het eerste is ter uitvoering van dit 4-jarige document.

>>> Gemeenschappelijk Werkprogramma>>> Jaarplan 2013>>> Toespraak van Dhr. Jan van Laarhoven