Info Burgers » Nieuws » Benelux verbetert informatievoorziening voor grensarbeiders in België en Nederland

Benelux verbetert informatievoorziening voor grensarbeiders in België en Nederland

16 mrt. 2012

Grensarbeiders die in Nederland en België wonen en of werken kunnen nu op een speciaal daarvoor gemaakte website informatie vinden over verschillende regels die gelden bij het werken over de grens. Zo kun je erachter komen in welk land belastingaangifte moet worden gedaan of hoe het zit met minimumloon en vakantie-uren. De website biedt antwoorden op vragen van grensarbeiders over de verschillen in regelgeving per land en over hun persoonlijke situatie, of linkt hen door naar partnersites. Op deze manier worden 80.000 grensarbeiders beter ondersteund bij het vinden van informatie over onder meer sociale zekerheid, rechten en plichten en belastingen. De secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven, heeft deze website http://startpuntgrensarbeid.benelux.intvandaag gelanceerd. Hij deed dit in Gent tijdens het symposium Kansen voor grensarbeid. Met deze nieuwe webportaal realiseert de Benelux een digitaal startpunt en zorgt voor samenhang in de huidige informatie voor grensarbeiders.

Om deze website  mogelijk te maken is nauw samengewerkt met meerdere overheidsorganisaties waaronder de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken , die financierden, en de Belgische Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank  (SVB).  Op korte termijn wordt de website uitgebreid met een Luxemburgse en een Noordrijn-Westfaalse component. De lancering van de website is een van de concrete activiteiten waarmee de Benelux invulling geeft aan haar taak als bevorderaar van grensoverschrijdende samenwerking.