Info Burgers » Nieuws » Benelux-Verdrag goedgekeurd

Benelux-Verdrag goedgekeurd

13 jun. 2011

Het Benelux-Verdrag werd onlangs goedgekeurd door de parlementen van de drie landen. Dit betekent dat men de inhoud van het nieuwe Verdrag ondersteunt alsook de voortgezette samenwerking tussen de drie partnerlanden. De inwerkingtreding volgt de tweede maand nadat België de akte van bekrachtiging neerlegt op het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

Het Secretariaat-Generaal heeft van dit moment gebruik gemaakt om haar website aan te passen aan de nieuwe huisstijl en enkele nieuwigheden door te voeren. Dit met het oog om nog beter informatie te verstrekken aan al haar stakeholders en het grote publiek.

Zo treft u al onze nieuwe publicaties elektronisch aan op onze homepage waaronder "Benelux in Cijfers” die u een overzicht biedt van enkele belangrijke kerngetallen van de drie landen alsook de "Almanak 2011-2015” die de bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren in kaart brengt voorzien van alle nuttige contacten en adressen.

Wij wensen u veel surfplezier.