Info Burgers » Nieuws » Benelux verkent mogelijkheden van eHealth bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

Benelux verkent mogelijkheden van eHealth bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

08 jul. 2013

Tijdens een overleg tussen experten van de drie landen op het Benelux-secretariaat werd verkend welke mogelijkheden 'eHealth' biedt in het verbeteren van grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Benelux-regio. 'eHealth' is de overkopelende naam voor de inzet van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning en verbetering van preventie, diagnose, behandeling, controle en beheer van gezondheid.

De Benelux is reeds verscheidene jaren actief op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Zo regelen Benelux-Beschikkingen het grensoverschrijdend ambulance verkeer aan de Belgisch-Nederlandse en de Belgisch-Luxemburgse grens. Dit is van groot belang in de grensgebieden voor het snel en efficiënt verzorgen van patiënten.

Maar de ambities van de Benelux rond grensoverschrijdende gezondheidszorg reiken verder. Het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2013-2016 stelt onder meer het "ontwikkelen van verschillende instrumenten ter facilitering van de grensoverschrijdende zorg" voorop.  Noodzakelijk  voor bijvoorbeeld het groeiend aantal grensarbeiders (80.000 ) die dagelijks de landsgrenzen oversteekt.

De ontwikkeling van 'eHealth' platformen in de 3 landen bieden hierbij kansen om de grensoverschrijdende gezondheidszorg aanzienlijk te verbeteren. Zo biedt de digitalisering de mogelijkheid om sneller en accurater de nodige informatie uit te wisselen. Men kan hierbij denken aan patiënteninformatie, medicatievoorschriften, instructies over medische handelingen, ..

Experten schetsten de evolutie en toekomstperspectieven van 'eHealth' in hun land en bekeken samen hoe deze zouden kunnen worden ingezet bij grensoverschreidende samenwerking. Vervolgafspraken werden hierover gemaakt.