Info Burgers » Nieuws » Benelux vernoemt recent onderwijs-besluit naar Germain Dondelinger

Benelux vernoemt recent onderwijs-besluit naar Germain Dondelinger

22 jul. 2015

De Benelux-ministers van onderwijs hebben beslist dat de Benelux-Beschikking over wederzijdse diploma-erkenning, die ze op18 mei 2015 ondertekenden, voortaan de naam draagt van Germain Dondelinger. Deze Luxemburger topambtenaar overleed dit jaar. De ‘ Germain Dondelinger-Beschikking’ zorgt voor de automatische niveau erkenning van diploma’s Hoger Onderwijs tussen de drie partnerlanden. Benelux-burgers kunnen zo probleemloos in een ander land van de Benelux gaan studeren of werk zoeken.

Germain Dondelinger overleed in 2015 op 61-jarige leeftijd. Jarenlang was hij de coördinator voor het Hoger Onderwijs in het Luxemburgse onderwijsministerie en speelde een belangrijke rol in de oprichting van de Universiteit van Luxemburg. Hij was zeer actief op Europees niveau. Als een van de oprichters van de Bologna Follow-up Group heeft hij een fundamentele rol gespeeld in de ontwikkeling van het Bologna-proces en in de uitwerking ervan.  

Ook was hij diep begaan met de Benelux samenwerking rond Hoger Onderwijs en werd door zijn collega’s in de Benelux beschouwd als één van de stuwende krachten achter de in mei ondertekende Benelux-Beschikking. Zij sensibiliseerden de bevoegde ministers dan ook om dit Benelux-besluit postuum naar hem te vernoemen.

De juridische naam van de Beschikking, zoals opgenomen in het Benelux-publicatieblad, blijft ongewijzigd.