Info Burgers » Nieuws » Benelux versterkt samenwerking rond verkeer en vervoer

Benelux versterkt samenwerking rond verkeer en vervoer

25 sep. 2012

Op 25 september 2012 kwam het Directiecomité Verkeer en Vervoer bijeen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux onder voorzitterschap van de heer M. Roman, voorzitter van de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.   Tijdens de vergadering werden verschillende afspraken gemaakt tussen de drie partnerlanden.   Zo zullen de inspectiediensten van het wegvervoer nauwer gaan samenwerken. EU-wegvervoerregels uniform uitvoeren en meer gebruik maken van elkaars capaciteit, expertise en ervaring staan op het programma.   Ook zal worden onderzocht hoe men in de Benelux kan komen tot de afschaffing van het ‘groene reisblad’ voor ongeregeld busvervoer. De meerwaarde van dit Europese controledocument wordt  in twijfel  getrokken daar dit o.a. onnodige administratieve lasten voor de sector en overheid oplevert.   Verder wil men grensoverschrijdend vervoer van 45voets containers binnen de drie landen mogelijk maken, omdat dit vanuit economisch oogpunt zeer nuttig kan zijn. Momenteel wordt dit door Europa niet toegestaan.