Info Burgers » Nieuws » Benelux vervoerders bespreken uitdagingen energietransitie en Oekrainecrisis op het Beneluxhuis

Benelux vervoerders bespreken uitdagingen energietransitie en Oekrainecrisis op het Beneluxhuis

20 apr. 2022

Op 20 april vond het ‘Benelux Vervoersoverleg’ plaats in het Beneluxhuis in Brussel. Dit overleg, dat ongeveer 20 deelnemers van verschillende transportfederaties (FEBETRA, TLV, UPTR, TLN en CLC) uit de drie Benelux-landen samenbracht, kon voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek plaatsvinden. De agenda van het overleg werd bepaald door recente geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, maar ook door de drukke agenda op Europees niveau: het ‘fit-for-55’-programma en de ‘mobility package’ werden uitgebreid besproken. De Benelux Unie hoste dit overleg, waarbij Jan Molema, directeur Interne Markt van het SG Benelux, een korte toelichting gaf over o.a. de recente Benelux-beschikking inzake de hogere toegelaten massa voor emissievrije vrachtwagens en vrachtwagens die worden aangedreven met alternatieve brandstoftechnologie. De vervoerders gaven aan nog grote uitdagingen te zien bij het CO2-vrij maken van de vloot. Met name de hoge aanschafkosten en het nog niet beschikbaar zijn van voldoende laad- en tankpunten voor waterstof zijn hierbij een obstakel. Tegelijkertijd zijn er al meerdere eigen intiatieven in de sector waarbij stadsvervoer wordt geëlektrificeerd en geëxpirementeerd wordt met alternatieven aandrijvingen. 

De transportsector van het wegvervoer staat de komende jaren voor een grote transitie en alle aanwezige deelnemers benadrukten dat een goede samenwerking en afstemming tussen de vervoerders van de Benelux-landen van cruciaal belang is. De input van het Benelux Vervoersoverleg is dan ook relevante materie voor beleidswerkgroepen rond mobiliteit.