Info Burgers » Nieuws » Benelux-Week van de Logistiek

Benelux-Week van de Logistiek

14 aug. 2014

Van 29 september tot 3 oktober 2014 organiseert het Secretariaat-Generaal van de Benelux  de Week van de Logistiek. Hiermee wil de Benelux Unie het belang van samenwerking tussen de drie landen op logistiek vlak beklemtonen, één van de prioriteiten van het Benelux-jaarplan 2014.

 Afgelopen jaar verschenen de Benelux-landen op plaats 3, 2 en 8 in de logistieke ranking van de Wereldbank, dit toont aan dat onze drie landen functioneren als een belangrijke multimodale logistieke draaischijf. Enorme goederenstromen passeren jaarlijks de Benelux-havens, -waterwegen,- snel/spoorwegen en het - luchtruim.  Door samenwerking kan de onderlinge samenhang van netwerken en beleid gericht op logistiek alleen maar sterker worden.

 De uitdagingen op logistiek vlak in Benelux-verband blijven groot. Betere inspecties van wegvervoer, betere regelgeving en minder administratieve lasten moeten verder worden uitgebouwd alsook barrières voor grensoverschrijdend transport verder worden  weggewerkt.

 Drie bijeenkomsten tijdens de Benelux-week

 Tijdens de Benelux-Week van de Logistiek komen net deze thema's aan bod. Er wordt niet alleen nagedacht over welke uitdagingen er op logistiek vlak in de Benelux zijn, maar ook concrete resultaten neergezet:

-Op 29 september zal in Rotterdam een ministerieel besluit worden ondertekend die het grensoverschrijdend transport over de weg van 45 voets containers (zeecontainers) mogelijk maakt.

- Op 2 oktober komen te Luik de ambtenaren-generaal van de transportministeries van de Benelux-landen samen. Zij evalueren de Benelux-acties op het vlak van transport en logistiek en stellen de prioriteiten voor 2015 vast.

- Op 2 en 3 oktober verkennen  de landen tijdens een logistieke conferentie op de luchthaven van Luik welke  kansen en knelpunten rond logistiek er verder nog liggen die door samenwerking benut en opgelost kunnen worden. Bij die gelegenheid zal ook een Benelux-Verdrag rond grensoverschrijdende wegvervoerinspectie ondertekend worden.

Deze logistieke week verloopt in nauwe samenwerking met stakeholders die actief zijn in de logistieke sector in de drie landen.

Eén constante bij dit alles is dat de Benelux-landen ook in deze materie een motorrol blijven vervullen richting de Europese Unie.