Info Burgers » Nieuws » Benelux-Week van de Multimodaliteit #wvdmm : Bijeenkomst Benelux-Frankrijk over drones

Benelux-Week van de Multimodaliteit #wvdmm : Bijeenkomst Benelux-Frankrijk over drones

19 okt. 2016

Een eerste ontmoeting over drones werd georganiseerd in samenwerking met de organisatie UVS International. De bijeenkomst was samengesteld uit het bestuur van de burgerluchtvaart van de Benelux-landen  en Frankrijk, maar ook vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, alsmede federaties en onderzoeksinstituten gespecialiseerd in civiele drones.

Op basis van de opgerichte  ‘Raad voor civiele drones’ in Frankrijk, dachten de  Benelux-stakeholders na over de mogelijkheid voor het creëren van een ‘Benelux-Raad voor civiele drones’. Deze raad zou als doelstellingen hebben om het  uitwisselen van standpunten over diverse kwesties met betrekking tot RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) aan te moedigen; een reflectie op gang te brengen om de wederzijdse erkenning van toelatingen (zoals certificaten) te bevorderen, en  om de leidende positie van de Benelux op dit vlak binnen de Europese Unie te bevestigen.

De Europese Commissie in 2018 een regelgevend voorstel opstellen om de EU-bevoegdheid uit te breiden voor drones  onder de 150kg.