Info Burgers » Nieuws » Benelux-Week van de Multimodaliteit #wvdmm: Luc Willems overhandigt Benelux-rapport over goederenstromen aan minister François Bellot

Benelux-Week van de Multimodaliteit #wvdmm: Luc Willems overhandigt Benelux-rapport over goederenstromen aan minister François Bellot

21 okt. 2016

De heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, overhandigde tijdens een zitting van het Benelux-parlement het recente Benelux-rapport over het belang en meerwaarde van goederenvervoer officieel aan de Belgische federale minister voor Mobiliteit, François Bellot.

De verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking op gebied van vervoer,  om zo de interne markt te versterken,  is een van de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux. Uit het onderzoek naar de vervoersstromen binnen de Benelux blijkt dat enerzijds de Benelux de draaischrijf  is voor het internationaal goederenvervoer binnen Europa en anderzijds dat er veel goederenstromen binnen de eigen Benelux interne markt blijven.

Dit Benelux-rapport is uniek aangezien het de eerste keer is dat goederenstromen tussen de Benelux-landen onderling en met aangrenzende landen werden onderzocht. Uit het rapport volgt met name dat Benelux op nog geen 2 procent van het Europese grondgebied een heel belangrijke logistieke positie inneemt. De economische waarde van de sector was in 2014 zo een 50 miljard euro. 

De conclusies van de studie wijzen op een absolute noodzaak tot intensere samenwerking tussen de Benelux-landen en de aangrenzende landen. De efficiënte kan omhoog door barrières en knelpunten weg te nemen. Er wordt gepleit voor digitalisering van transportdocumenten, intelligente verkeerssystemen en grensoverschrijdende arbeidsmaatregelen zoals scholingsprogramma’s.

Met deze actie werd de Benelux-Week van de Multimodaliteit afgesloten. Met deze Week wees de Benelux op het potentieel en de nog onbenutte synergiën tussen de verschillende vervoerswijzen, waarbij  een efficiënt, duurzaam en competitief transport centraal staat. Bedoeling is om een sterke concurrentiepositie voor de Benelux te waarborgen en een voortrekkersrol te spelen binnen de Europese Unie