Info Burgers » Nieuws » Benelux-werkbezoek aan de haven van Rotterdam rond het thema “Grensbewaking, piraterij, namaak”

Benelux-werkbezoek aan de haven van Rotterdam rond het thema “Grensbewaking, piraterij, namaak”

25 jan. 2012

De verenigde commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken en voor Financiën en Mobiliteit van het Benelux-Parlement hebben samen met een delegatie van het Secretariaat-Generaal onder leiding van de adjunct-secretaris-generaal, de heer Alain de Muyser, op vrijdag 20 januari jl. deelgenomen aan een werkbezoek aan de haven van Rotterdam.   In juni 2010 werd reeds een bezoek gebracht aan de Belgische haven Zeebrugge, en nu was het de beurt aan de douane- en belastingdienst van de haven van Rotterdam om op enthousiaste wijze uiteen te zetten hoe de controles op, onder andere, drugs en namaak, in de haven worden uitgevoerd. Rotterdam richt zich, als grootste haven in Europa, bij de uitoefening van douanetaken, vooral op compliance, door middel van dienstverlening en samenwerking.   De controles komen met name tot uiting in het samenwerkingsconvenant dat is aangegaan met verschillende andere overheidsdiensten, zoals de Douane en de Marechaussee, waarbij bovendien samenwerking met andere ministeries niet wordt geschuwd. De private sector blijkt vaak een bereidwillige partner en de havenautoriteiten wisselen ook informatie uit over nieuwe fenomenen, waarmee wordt geprobeerd de douane- en belastingdienst om de tuin te leiden. De uitdaging bestaat erin een antwoord te kunnen bieden op de creatieve manieren waarop, steeds vaker in georganiseerd crimineel verband, de regels worden omzeild of toch een poging daartoe wordt gedaan. Samenwerking tussen de havens in de Benelux zou het mogelijk maken hier effectiever en efficiënter op te reageren.