Info Burgers » Nieuws » Benelux-werkbezoek aan de haven van Zeebrugge

Benelux-werkbezoek aan de haven van Zeebrugge

09 jun. 2011

De verenigde commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken en voor Financiën en Mobiliteit van het Benelux-Parlement hebben samen met een delegatie van het Secretariaat-Generaal onder leiding van de adjunct-secretaris-generaal, de heer Luc Willems, op maandag 6 juni jl. deelgenomen aan een werkbezoek aan Zeebrugge rond het thema «Grensbewaking, piraterij, namaak».

Zeebrugge is een jonge zeehaven met een moderne havenuitrusting die geschikt is voor de grootste schepen. De huidige structuur van de haven dateert pas van 1985. De haven is sindsdien niet langer louter een doorvoerhaven maar is uitgegroeid tot een veelzijdige haven en een logistiek platform. Naast het regelmatige Europese ferryverkeer speelt de haven inmiddels een belangrijke rol in het intercontinentale containervervoer, feedertrafieken en vloeibaar aardgas. De haven is met name ook belangrijk voor de behandeling van nieuwe wagens want in dit segment is Zeebrugge zelfs de wereldmarktleider.

De Benelux-autoriteiten konden tijdens het werkbezoek luisteren naar uitvoerige uiteenzettingen van de douane- en politiediensten over de controles die met name in het kader van de bestrijding van piraterij en namaak in de havenvoorzieningen worden uitgevoerd. Hoe deze controles praktisch in hun werk gaan, werd eveneens inzichtelijk gemaakt door middel van concrete demonstraties.

Met dit initiatief is andermaal aangetoond hoe nuttig het is om meer samen te werken op het vlak van de controles in het Benelux-gebied en op het vlak van de intellectuele-eigendomsrechten, twee thema’s die een prominente plaats innemen in de activiteiten van het Secretariaat-Generaal.