Info Burgers » Nieuws » Benelux-Werkgroep over mobiele betalingen

Benelux-Werkgroep over mobiele betalingen

24 feb. 2016

Luxemburg heeft het voorzitterschap van een nieuw gecreëerde werkgroep rond “Mobile Payments” binnen de Benelux Unie overgenomen. Het doel van deze werkgroep is om de ontwikkeling van mobiele betalingen te stimuleren binnen een grensoverschrijdende Benelux-context.

De werkgroep, welke nog steeds in oprichting is, heeft reeds een resem van initiatieven geïdentificeerd die zullen uitgewerkt worden in 2016 en de daaropvolgende jaren. De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de regulatoren, overheid, telecom- en bankensector.

Deze initiatieven binnen het domein van mobiele betalingen dienen de mobiliteit van de burgers binnen de Benelux te versterken door middel van een grensoverschrijdende samenwerking van de verschillende betrokken actoren van de drie lidstaten.