Info Burgers » Nieuws » Benelux werkt aan het actieplan 2015 op het gebied van fraudepreventie

Benelux werkt aan het actieplan 2015 op het gebied van fraudepreventie

03 okt. 2014

Het Benelux Secretariaat-Generaal heeft op 3 oktober ongeveer 90 deelnemers en vertegenwoordigers van DG Werkgelegenheid van de Europese Commissie onthaald ter gelegenheid van een seminar FreSsco (Free movement of workers and Social security coordination), met volgende titel ‘De verhouding tussen de coördinatie van de sociale zekerheid en het fiscaal recht’.

Volgende onderwerpen werden tijdens de dag aan de orde gesteld: recente ontwikkelingen in de coördinatie van de sociale zekerheid en het vrij verkeer van werknemers, de verhouding tussen de coördinatie van de sociale zekerheid en het fiscaal recht, of nog de gezinsuitkeringen, zijn bijzonder relevant voor het Secretariaat-Generaal.

Er zijn duidelijke banden met twee van de prioriteiten van de Benelux voor het jaar 2014, de preventie van fraude, op fiscaal én sociaal vlak, zowel als de mobiliteit van de grensarbeiders. De Benelux heeft de ambitie op te treden als voorloper, model en proeftuin voor de Europese opbouw, en initiatieven op verschillende grensoverschrijdende gebieden mogelijk te maken.

De aangesneden thema's zowel als de tijdens de dag getrokken conclusies zullen gebruikt worden als input voor de gedachtewisselingen en activiteiten van het Secretariaat-Generaal, vooral in het licht van het actieplan 2015.