Info Burgers » Nieuws » Benelux werkt aan het wegwerken van obstakels in het domein van uitkeringsfraude

Benelux werkt aan het wegwerken van obstakels in het domein van uitkeringsfraude

07 okt. 2014

Meer dan veertig deskundigen, inspecteurs, controleurs en vertegenwoordigers van de bevoegde uitvoerende instanties zijn op dinsdag 7 oktober op het Secretariaat-Generaal voor een studiedag over het thema ‘Uitkeringsfraude’ bijeengekomen.

Deze studiedag geeft een vervolg aan een eerste technische vergadering die was georganiseerd door het Secretariaat-Generaal op 1 april 2014, en ligt in het verlengde van de Sociale Top van 13 februari jongstleden en de gemeenschappelijke Benelux-verklaring die daaruit is voortgevloeid.

Tijdens de studiedag werd de focus gelegd op de informatie en de gegevens die nodig zijn om specifieke dossiers over de grens heen te volgen. In de denkoefening werden technische, juridische en praktische aspecten meegenomen.

Parallel aan de instelling van een netwerk van deskundigen op de werkvloer en meer kennisuitwisseling, is afgesproken een inventaris te maken van de bestaande informele praktijken en het soort gegevens dat kan worden uitgewisseld om op termijn de belemmeringen weg te werken waarmee de controleurs en inspecteurs in een grensoverschrijdende context te maken krijgen.