Info Burgers » Nieuws » Benelux werkt grensobstakels weg voor ontwikkeling grensoverschrijdend bedrijventerrein

Benelux werkt grensobstakels weg voor ontwikkeling grensoverschrijdend bedrijventerrein

19 jan. 2018

Dankzij een Benelux-besluit hebben de Vlaamse gemeente Lanaken en de Nederlandse gemeente Maastricht voortaan een gezamenlijk toetsingskader voor geluidsvoorschriften op een grensoverschrijdende bedrijventerrein (Albertknoop genaamd) gesitueerd op hun grondgebied. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor ondernemers en een efficiënt geluidsbeheer voor omwonenden. Deze juridische Benelux-oplossing is uniek in Europa en een model dat op andere grensoverschrijdende bedrijventerreinen kan toegepast worden. De burgemeesters van de betrokken gemeenten, verantwoordelijken van Belgisch en Nederlands Limburg en vertegenwoordigers van het Secretariaat-Generaal van de Benelux stelden vandaag dit besluit officieel voor. 

Tussen Nederland en Vlaanderen verschillen de geluidsnormen die gelden voor bedrijven. Hierdoor zouden ondernemers die een bedrijf oprichten en een vergunningsaanvraag indienen anders beoordeeld worden naargelang de ligging ten opzichte van de landsgrens. De Vlaamse en Nederlandse wetgeving bleken geen oplossing te bieden voor de manier waarop moet worden omgegaan met verschillen in geluidsbelasting in grensgebieden.

Dit probleem werd nu opgelost door middel van een Benelux-besluit dat afspraken vastlegt over de geluidsnormen die van toepassing zijn langs de Nederlandse en Vlaamse kant van het bedrijventerrein. Dit zonder de Nederlandse of Vlaamse regelgeving te moeten wijzigen. Zo kan snel geschakeld worden in belang van ondernemers en omwonenden.

De Vlaamse en Nederlandse overheden verbinden er zich met dit besluit toe om deze afspraken na te leven en voor het verlenen van de vergunning, de overheden aan de andere kant van de grens in te lichten, waarna een overleg start dat ervoor zorgt dat de overeengekomen akoestische invulling van het bedrijventerrein gerespecteerd blijft.    

Zo creëert  men rechtszekerheid voor de omwonenden, aangezien die de garantie krijgen dat de afgesproken geluidsnormen effectief worden gerespecteerd. Anderzijds biedt het zekerheid aan bedrijven dat ze zich ook effectief binnen het grensoverschrijdend bedrijventerrein kunnen vestigen. Voor ondernemers is het immers duidelijk hoe de vergunningen worden beoordeeld.

Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Luuk Blom: “Benelux toont hiermee haar corebusiness aan, namelijk het wegwerken van grensobstakels in het belang van burgers en ondernemers. Bovendien spelen we hiermee een pioniersrol binnen de Europese Unie door snel oplossingen te vinden, voor verschillen in wetgeving tussen buurlanden,  die de economische ontwikkeling van een regio ten goede komt”.