Info Burgers » Nieuws » Benelux werkt rond e-governance

Benelux werkt rond e-governance

24 apr. 2012

Brussel – 24/04/12 | Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Luc Willems,  had overleg met Hendrik Bogaert, Belgisch Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten.  De ambities van Benelux met e-governance stonden hierbij centraal.

Het versterken van e-governance maakt deel uit van de Europese 2020 strategie, meer bepaald via de Digitale Agenda voor Europa. Essentieel om de publieke dienstverlening in de landen kwalitatief te kunnen verbeteren door o.a. gebruik te maken van nieuwe technologieën.

De heer Willems informeerde de staatssecretaris over de meerwaarde en het belang om dit in Benelux-verband verder op te pakken. Een onderwerp wat in het jaarplan 2012 werd opgenomen. Zo kan het samen realiseren van projecten rond e-governance  leiden tot kostenbesparing en het wegnemen van onnodige administratieve grenzen tussen de landen. In juni organiseert het Secretariaat-Generaal van de Benelux een rondetafel om e-governance verder vorm te geven en een stappenplan uit te werken.  

 

Staatssecretaris Hendrik Bogaert