Info Burgers » Nieuws » Benelux wil door enquête omvang advertentiefraude bij ondernemers in kaart brengen

Benelux wil door enquête omvang advertentiefraude bij ondernemers in kaart brengen

19 feb. 2013

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie organiseerde in 2012 een overleg tussen ondernemersorganisaties uit België, Nederland, Luxemburg en de ministeries van Justitie en Economische Zaken over de strijd tegen acquisitiefraude/advertentiefraude. Dit met het doel een samenwerking op Benelux-niveau op te zetten om misleidende marketing praktijken te voorkomen en weg te werken.

De cijfers die momenteel beschikbaar zijn geven slechts een gedeeltelijk beeld van het economisch verlies dat hiermee gepaard gaat en onderschatten het frauduleuze karakter van bepaalde praktijken. Een voorbeeld: de ondernemer ontvangt een telefoontje van een verkoper die onterecht beweert dat men al ergens adverteert. Of men nog even per fax wilt reageren en dus bevestigen? Voor men het weet, zit men aan een jarenlang contract vast.

Dit is de reden waarom de ministeries van Justitie en Economische Zaken van de Benelux-landen, ondersteund door het Secretariaat-generaal van de Benelux-Unie, besloten een gezamenlijk enquête uit te voeren bij ondernemers. Dit om de werkelijke schade voor bedrijven in de Benelux in kaart te brengen.

Het Benelux-secretariaat roept dan ook alle betrokken ondernemers op de vragenlijst in te vullen.