Info Burgers » Nieuws » Benelux wil EU-motorrol vervullen in overgang naar circulaire economie

Benelux wil EU-motorrol vervullen in overgang naar circulaire economie

12 dec. 2016

Luxemburgs staatssecretaris Camille Gira ondertekent Benelux-richtlijn

Onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie en in aanwezigheid van HHKKHH de erfgroothertog en de erfgroothertogin van het Groothertogdom Luxemburg, ondertekende de Luxemburgse staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Camille Gira een Benelux-richtlijn over de praktische toepassing van de circulaire economie. Daarmee worden de drie landen gestimuleerd om de komende vier jaar (2017-2020) nauwer regionaal samen te werken en zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Circulaire economie

Dagelijks gaat veel waarde verloren door het weggooien van goederen. Zij worden daarna gewoon vervangen door nieuwe. Het doorzetten van deze trend brengt de aarde en het klimaat schade toe. Bij een circulaire economie staat de kringloopgedachte centraal waar regionaal goederen en diensten worden gebruikt én vooral hergebruikt. Men creëert zo regionale tewerkstelling en beperkt transportkosten. In de Benelux-regio zijn ze door de hoge bevolkingsdichtheid en economische activiteit massa’s goederen beschikbaar om in kringloop te brengen. De drie Benelux-landen zijn dus uitermate geplaatst door samenwerking de transitie naar dit nieuwe economische model impulsen te geven. Elk Benelux-land  afzonderlijk ontwikkelde reeds tal van acties in dit domein, het komt er nu op aan de krachten te bundelen.

Drie Benelux-actiedomeinen

De ondertekende Benelux-richtlijn bevordert de samenwerking rond circulaire economie tussen de drie landen door de focus te leggen op drie concrete actiedomeinen : 

  • Het realiseren van een studie om criteria voor herstelbaarheid van consumentenproducten zoals mobiele telefoons, koffieapparaten,… te ontwikkelen (om zo ook geplande veroudering tegen te gaan).
  • Samenwerken rond afvalmanagement dat gericht is op hergebruik en recyclage van o.a. bouw- en sloopafval als grondstoffen.
  • Omzetten van kennis opgebouwd tijdens Benelux-conferenties over milieueducatie in de praktijk om zo burgers en ondernemers te sensibiliseren voor een circulaire economie. 

Een Benelux intergouvernementele werkgroep wordt opgericht resultaatgericht deze projecten in goede banen te leiden en efficiënt samen te werken.  

Voorloper in Europa 

De Europese Commissie maakte van de overgang naar een circulaire economie een prioriteit en lanceerde hierover ambitieuze plannen. Met deze Benelux-richtlijn blijft het niet bij plannen maar wordt gestart met regionale samenwerking en praktische toepassing van de transitie naar dit economische  model tussen de Benelux-landen. De opgebouwde ervaring en projecten zullen door de Benelux-landen met de EU worden gedeeld. Benelux vervult zo zijn functie van motorrol richting Europa.