Info Burgers » Nieuws » Benelux wil kennis over hernieuwbare energietransitie verzamelen en delen

Benelux wil kennis over hernieuwbare energietransitie verzamelen en delen

08 mei. 2014

De Benelux is rijk aan expertise rond de transitie naar hernieuwbare energie. Verschillende organisaties en instellingen houden zich hiermee bezig. De opgebouwde kennis is echter versnipperd over de drie landen en maakt het voor iedereen moeilijk om inzicht te krijgen in wat reeds bestaat en wat nog ontwikkeld dient te worden.

Tegen die achtergrond en na verschillende gesprekken met stakeholders heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux het initiatief genomen het "Benelux Energie Expertise Netwerk" op te bouwen. Een project opgenomen in het Benelux-jaarplan 2014. Doel is om experts in dit domein met elkaar in contact te brengen om zo een continue uitwisseling van informatie op gang te brengen. Hierdoor kan verspreide kennis worden gebundeld en gedeeld alsook vermeden worden dat onderzoek dubbelop gebeurt.

Het netwerk zal een website, een kenniskaart en een database ontwikkelen en zal in toekomst o.a. conferenties en seminars organiseren.

Meer in formatie over het netwerk dat begin mei van start is gegaan vindt u hier.

Voor meer gedetailleerde informatie en toetreding tot het netwerk kunt u contact opnemen met dhr. Wim Martens (w.martens@benelux.int, +32 (0)2 519 38 50).