Info Burgers » Nieuws » Benelux wil met steden voortrekkersrol spelen in strijd tegen mensenhandel

Benelux wil met steden voortrekkersrol spelen in strijd tegen mensenhandel

14 okt. 2011

Luik - 12/10/2011.Tijdens een conferentie in Luik over het thema  Veiligheid, georganiseerd door de MAHHL-steden (Maastricht,Aken,Hasselt,Heerlen, Luik), pleitte de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Alain de Muyser ervoor om samen met deze steden een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen de mensenhandel.

De adjunct-secretaris-generaal verklaarde dat op het politieke niveau men volop bezig is met dit onderwerp. Ministers informeren elkaar over nieuwe tendensen in mensenhandel en over maatregelen die hiertegen genomen dienen te worden. Zo worden o.a. werkbezoeken en uitwisseling van ervaringen tussen elkaar voorbereid.

Hij vindt dan ook dat de Benelux, samen met de steden,  hierbij een belangrijke rol kan spelen en toegevoegde waarde heeft. " De criminele netwerken rond mensenhandel weten perfect hoe ze profijt kunnen trekken uit bestaande lacunes in onze landen. Het is aan ons om deze te dichten door overleg, samenwerking en uitwisseling van goede praktijken…zowel op het niveau van de politie als op wetgevend en reglementair vlak”,aldus Alain de Muyser.       De heer Alain de Muyser, Adjunct-secretaris-generaal