Info Burgers » Nieuws » Benelux wil misleidende handelspraktijken tegen bedrijven stoppen

Benelux wil misleidende handelspraktijken tegen bedrijven stoppen

09 nov. 2012

De bevoegde overheidsdepartementen kwamen op 9 november 2012 bijeen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux om te bepalen hoe ze samen de strijd rond misleidende handelspraktijken tegen bedrijven kunnen aanpakken.   Heel wat ondernemers in de drie landen verklaren het slachtoffer te zijn van misleidende praktijken van ondernemingen die bedrijvengidsen uitgeven. De ondernemer wordt  bijvoorbeeld telefonisch aangeboden reclame te maken in een gids, betaalt, maar ziet nooit iets verschijnen. Deze zwendelpraktijken lijken op het eerste gezicht kleinere inbreuken te zijn, maar aangenomen wordt dat hier grootschalige, grensoverschrijdende zwendelconstructies achter schuilgaan.   Aangezien de beschikbare cijfers geen volledig beeld geven van de economische schade en weinig ondernemers een klacht indienen, beslisten de delegaties  tijdens hun vergadering zelf een enquête te zullen opstarten. Zo kunnen  gegevens verzameld worden bij bedrijven die een accuraat inzicht geven in de omvang en effect van de problematiek. De resultaten zullen vervolgens aan de verantwoordelijke beleidsmakers overgemaakt worden met de vraag om over te gaan tot actie.