Info Burgers » Nieuws » Benelux wil optreden tegen acquisitiefraude

Benelux wil optreden tegen acquisitiefraude

27 jun. 2012

Het kan u zomaar overkomen. U bent druk bezig en wordt gebeld. De beller zegt uw bedrijfsgegevens te willen controleren om uw gegevens actueel te houden. U krijgt vervolgens een fax met het verzoek om deze na controle van uw gegevens ondertekend terug te sturen. U doet dat en blijkt dan getekend te hebben voor een advertentieopdracht in een onbekend blad of  op een duistere website voor meerdere jaren. Deze acquisitiefraude/ advertentiefraude komt al vele jaren voor en is nog steeds niet uitgeroeid.

Aangezien deze problematiek grensoverschrijdend is,  werd in het Benelux-jaarplan 2012 opgenomen om te onderzoeken hoe de landen samen deze fraude kunnen bestrijden. Op initiatief van het Secretariaat-Generaal vond daarom op 27 juni 2012 een verkennende rondetafel plaats.

Vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties en overheden (justitie en economische zaken) uit de drie landen deelden hun ervaringen en goede praktijken  met elkaar en bekeken hoe op Benelux-niveau kan samengewerkt worden.   >>> Agenda