Info Burgers » Nieuws » Benelux wil samenwerken rond klimaatverandering binnen crisisbeheersing

Benelux wil samenwerken rond klimaatverandering binnen crisisbeheersing

15 okt. 2014

Tijdens een seminar over grensoverschrijdend crisisbeheer in Baarle Nassau legde de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, de nadruk op gezamenlijke uitdagingen rond klimaatadaptatie. De Benelux zal hier een conferentie over organiseren op 25 november in Brussel.

Op woensdag 15 oktober 2014 vond in Baarle-Nassau het Belgisch-Nederlandse seminar over rampenbestrijding en crisisbeheersing ‘ Veiligheid vervaagt grenzen’ plaats. In totaal praatten ongeveer honderd experten, waaronder  Luxemburgers, met elkaar over samenwerking tussen beide landen op die dossiers.

In de slottoespraak beklemtoonde de heer Luc Willems de toegevoegde waarde om in Benelux-verband veiligheidsuitdagingen op te pakken. Hierbij legde hij vooral de klemtoon op de noodzaak om samen te werken rond het aanpassen aan klimaatverandering. De gevolgen van deze verandering, zoals de stijging van de zeespiegel, problemen in de binnenvaart door sterk variërend waterpeil, meer bosbranden, hittegolven, en veranderende dier- en plantensoorten, zullen leiden tot een economische schade van 2% van het BBP. Hij stelde dat op Europees niveau geen pasklare oplossingen op tafel liggen hoe landen zich hier op moeten aanpassen, omdat elke regio de gevolgen verschillend zal ervaren. “Daarom is regionale samenwerking zo belangrijk. De uitdagingen in de Lage Landen voor de klimaatverandering zijn immers vergelijkbaar” zei Willems.

 

Hij sloot af met te melden dat op 25 november het Secretariaat-Generaal een conferentie organiseert, samen met aantal experten uit de Benelux-crisis-samenwerking, om een eerste maal deze gezamenlijke problemen te inventariseren. Voor de adjunct-secretaris-generaal wordt klimaatadaptatie dan ook een belangrijk project voor de Benelux.