Info Burgers » Nieuws » Benelux wil sensibiliseren rond de evolutie naar een groene economie

Benelux wil sensibiliseren rond de evolutie naar een groene economie

30 apr. 2014

Een webvenster is geopend op de website van de Benelux waardoor alle stakeholders (overheidssector, bedrijfsleven en verenigingsleven) toegang krijgen tot informatie en initiatievenrond een circulaire/groene economie.  De beschikbare kennis werd verzameld tijdens conferenties georganiseerd door de Benelux-werkgroep Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Het uiteindelijk doel van deze digitale informatie is om vormingswerkers te sensibiliseren voor de laatste ontwikkelingen in dit domein en hen aan te moedigen om deze mee te nemen in hun communicatie met de burgers. Maar ook om hen een kritische kijk te geven op dit thema.

Daarenboven organiseren het Vlaams Gewest (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), het Benelux Secretariaat-Generaal en de Benelux-Werkgroep Natuur-en MilieuEducatie NME en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling EDO een conferentie met als titel ‘Leren in transitie’. Deze zal worden gehouden in Gent van 18 tot 20 november 2014 en is gekoppeld aan de Vlaamse dag voor natuur- en milieueducatie (18 november 2014).

Deze conferentie kadert in een werkcyclus van 3 conferenties, georganiseerd in de Benelux-landen, die gestart is in 2013 en beëindigd zal worden in 2015.

7._banner_van_de_Benelux_bij_de_ingang.JPG