Info Burgers » Nieuws » Benelux wil windenergie op zee combineren met een betere elektriciteitsbevoorrading

Benelux wil windenergie op zee combineren met een betere elektriciteitsbevoorrading

03 sep. 2014

Tijdens een workshop met energieprofessionals uit de landen grenzend aan de Noordzee, wees de Benelux op het belang van grensoverschrijdende samenwerking. Onderzoek toont aan dat de integratie van windenergie in de elektriciteitsmarkt succesvol gecombineerd kan worden met een betere leveringszekerheid. 

 

Benelux werkt al meerdere jaren met 7 andere landen  aan de ontwikkeling en coördinatie van windturbineparken in de Noordzee, het zogenaamde North Seas Countries' Offshore Grid Initiative. Het einddoel is een duurzaam en grensoverschrijdend stopcontact in zee: dit draagt niet alleen bij tot EU-doelstellingen rond hernieuwbare energie maar kan ook de elektriciteitsbevoorrading voor de landen verbeteren. Bevoorradingszekerheid neemt namelijk in belang toe, zowel in de zin van het opvangen van mogelijke tekorten als in de betekenis van het kunnen opvangen van plotse pieken in de productie van hernieuwbare stroom.

 

De productie van hernieuwbare energie blijft nog voor een deel onvoorspelbaar, de handel erin complex en de uitdagingen op infrastructureel vlak om  windenergie aan land te krijgen groot.  Het is daarom dat de Benelux-secretariaat,  professionals uit de energiesector samenbracht om te kijken hoe het aan land brengen van windenergie zo kosten-efficiënt mogelijk kan gebeuren. Zo werden een aantal grote infrastructuurwerken die nodig zijn onder de loep genomen met mensen vanop het terrein.

 

Benelux onderstreepte met de workshop opnieuw dat het cruciaal is voor de leveringszekerheid van stroom dat ernaast het koppelen van grootschalige windturbineparken op zee ook betere hoogspanningsverbindingen komen met de buurlanden.