Info Burgers » Nieuws » Benelux-workshop over digitale geo samenwerking

Benelux-workshop over digitale geo samenwerking

24 mei. 2012

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde op 24 mei 2012 een workshop over grensoverschrijdende digitale geografische samenwerking in de Benelux. Zowat 60 producenten en gebruikers van geo informatie uit de drie landen bespraken hoe samen de doelstellingen van een recent ondertekende Benelux-MoU te realiseren.

Vele grensoverschrijdende projecten botsen op obstakels die te maken hebben met  o.a. de beschikbaarheid,  inzichtelijkheid  en het op elkaar laten aansluiten van digitale geo informatie tussen de landen. Het is daarom dat Belgische (federaal en gewestelijk), Nederlandse en Luxemburgse Ministers, bevoegd voor geografische informatie infrastructuur, een Memorandum of Understanding  (MoU) ondertekenden  om grensoverschrijdende samenwerking op dit vlak te optimaliseren.   De workshop ging dan ook in op de twee doelstellingen van de MoU. Ten eerste kennis met elkaar delen over de uitwerking van de Europese Inspire-richtlijn (die een betere uitwisseling beoogt van geo informatie). Ten tweede de geogerelateerde samenwerking ( in o.a. de domeinen infrastructuur, landbouw, crisisbeveiliging, regionale economie, natuurbescherming) tussen de drie partnerlanden vergemakkelijken.

In de voormiddag informeerden data producenten (kadasters, topografische diensten,…) uit de Benelux de gebruikers (lokale en centrale overheidsdiensten ) over hoe de toegang tot en gebruik van geo data in hun land verloopt. Er werd onder meer gesproken over de aanpassingen die zullen gebeuren door de implementatie van de Europese Inspire-richtlijn.

In de namiddag maakten gebruikers van geo data deze producenten duidelijk welke problemen en uitdagingen ze ervaren bij concrete grensoverschrijdende projecten.

Tot slot volgde een discussie waarbij producenten en gebruikers mogelijke oplossingen en voorstellen formuleerden om in de toekomst de samenwerking vlotter te laten verlopen.   Deelnemers "Workshop Geodata"