Info Burgers » Nieuws » Benelux-workshop over grensoverschrijdende erkenning van beroepskwalificaties en arbeidsmobiliteit

Benelux-workshop over grensoverschrijdende erkenning van beroepskwalificaties en arbeidsmobiliteit

25 jun. 2013

Het bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is één van de doelstellingen in het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2013-2016 van de Benelux. Het erkennen van beroepskwalificaties is hierbij van essentieel belang zodat burgers en bedrijven over de grens  aan de slag kunnen. Het gaat dan over titels (van bijvoorbeeld leraar of bakker), over opgebouwde ervaring of over het kunnen uitoefenen van gekwalificeerde specifieke beroepen zoals tandarts of dokter in een ander land. Aangezien er nog talrijke uitdagingen zijn op dit vlak in de Benelux, organiseerde het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie hierover een workshop met experten.

Eerst werden de ontwikkelingen rond de herziening van de Europese Richtlijn 2005/36/EG tegen het licht gehouden. Deze voorziet in een betere stroomlijning voor de erkenning van beroepskwalificaties. Tijdens de workshop duidde de partners op de kansen die de richtlijn biedt maar ook op de noodzaak van samenwerking. Dit om tijdens de omzetting ervan geen nadelige effecten te creëren voor de grensstreken.

Vervolgens werd ingezoomd op de praktijk. Experten schetsten een beeld van hoe in de grensgebieden van de Benelux-regio een erkenning van beroepskwalificatie praktisch verloopt en hoe deze de arbeidsmobiliteit al dan niet beïnvloedt.

Tijdens deze workshop werd de complexiteit van de materie duidelijk, mede omwille van verschillen in de nationale wetgevingen. De deelnemers waren het er over eens dat meer duidelijkheid en transparantie zich opdringt voor burgers en bedrijven. Er werd dan ook afgesproken dit thema verder uit te diepen en de communicatiekanalen op te houden bij de implementatie van de herziene EU-richtlijn.   Deelnemers aan de Workshop