Info Burgers » Nieuws » Benelux-workshop over grensoverschrijdende patiëntenstromen

Benelux-workshop over grensoverschrijdende patiëntenstromen

08 sep. 2015

Het wegnemen van barrières voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg, ook over de grens heen, is een belangrijk thema voor samenwerking tussen de Benelux-landen.Op basis van het jaarplan 2015, startte het Secretariaat-Generaal onlangs met een onderzoek naar grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux en de aangrenzende landen.

Dit om o.a. een duidelijk inzicht te krijgen in het aantal patiënten die voor behandeling in een ander Benelux-land de grens oversteken. Ruimer wordt ook gekeken naar eventuele knelpunten in grensoverschrijdende gezondheidszorg en mogelijke oplossingen hiervoor , want iedere Benelux-burger heeft baat bij een optimaal functionerende gezondheidszorg zonder grenzen. Denk maar aan  spoedopnames, het vragen van een ‘second opinion ‘ of het ontwijken van wachtlijsten in een ander land. Diverse databronnen van overheden en organisaties actief in de gezondheidssector werden hiervoor samengebracht en onderzocht

 De voorlopige resultaten werden voorgelegd aan een panel van nationale en internationale (EU) experten in dit domein. Tijdens deze gesprekken werd de verzamelde informatie verder aangevuld, de beschikbare gegevens geïnterpreteerd en inzicht verworven in toekomstige ontwikkelingen rond gezondheidszorg zonder grenzen.

Met deze bijkomende verkregen gegevens zal de Benelux het onderzoek nu verder zetten en verfijnen om dit onderzoeksrapport af te ronden tegen eind oktober 2015.