Info Burgers » Nieuws » Benelux zet in op drones

Benelux zet in op drones

24 mei. 2016

Op afstand bestuurde luchtvaartuigen – de zogenaamde ‘drones’ – duiken in tal van sectoren op en zijn een bron van innovatie en uitdagingen voor tal van landen. Drones worden thans op verschillende terreinen ingezet: om pakketjes te bezorgen, medische apparatuur te vervoeren, luchtfoto’s te maken, voor politietoezicht, of nog, in de landbouw. De Benelux zal zich op dit terrein inzetten om door middel van goede informatieuitwisseling, en waar nodig afstemming, een zo gelijk mogelijk speelveld voor gebruikers en industrie te creëren met het oog op meer banen en groei in deze bloeiende sector.

Zo heeft het Benelux Secretariaat-Generaal een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de directoraten-generaal Luchtvaart van België, Nederland en Luxemburg. Tijdens dit eerste overleg kwamen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de uitdagingen met betrekking tot het verkoop en gebruik van drones in de Benelux-landen aan bod.

Nederland heeft zijn regeling Modelvliegen in 2015 zo aangepast dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee gebruikerscategorieën – hobbymatig en professioneel – en er voorwaarden zijn vastgesteld ten aanzien van het gewicht van de drone, de vlieghoogte, de ‘no fly zones’ en de verplichte documenten voor de piloot op basis van het soort gebruik. België heeft in april 2016 een Koninklijk Besluit gepubliceerd. Daarin worden de gebruiksvoorwaarden alsook de verplichte opleidingen en de nodige attesten of bewijzen van bevoegdheid beschreven. De directie Civiele Luchtvaart van Luxemburg is momenteel doende met het opstellen van een specifieke regeling voor drones. Thans wordt het gebruik van drones geregeld via het gemeen recht en bestuurders van drones worden verzocht om zich aan gedragsregels te houden.

Voor de goede orde, de Europese Commissie wil tegen 2018 een voorstel voor een verordening uitwerken om de bevoegdheid van de EU uit te breiden met alle drones lichter dan 150 kg. Momenteel ligt de bevoegdheid hiervoor bij de lidstaten en lopen de normen uiteen.

In samenwerking met de koepelorganisaties en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector gaan de Benelux-landen hun kennis en standpunten uitwisselen over het voornemen om op Europees niveau regelgeving voor drones op te stellen. Het uitwisselen van gegevens of het oproepen tot cofinanciering zouden ook aan de orde kunnen komen. Op basis van het Benelux Jaarplan 2016, zal een workshop aan drones worden gewijd om te bezien of het mogelijk is tot afstemming van de normen voor transportdoeleinden en tot wederzijdse erkenning van bepaalde gebruiksfuncties te komen.