Info Burgers » Nieuws » Benelux zet in op luchtkwaliteit en organiseert rondetafel

Benelux zet in op luchtkwaliteit en organiseert rondetafel

15 mei. 2013

Onze luchtkwaliteit wordt vaak beïnvloed door luchtverontreiniging uit andere landen. Vandaar dat een nationaal luchtkwaliteitsbeleid niet volstaat. Overleg dringt zich op. De ronde tafelbijeenkomst over Luchtkwaliteit, georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux op 15 mei 2013, had twee doelstellingen.

Enerzijds met de landen bespreken rond welke specifieke onderwerpen, die een impact hebben op de luchtkwaliteit, in de toekomst kan samengewerkt worden. Luchtkwaliteit is immers een onderwerp dat duidelijk is vastgelegd in het Benelux-meerjarenprogramma 2013-2016. Anderzijds om te kijken hoe de partnerlanden met dezelfde stem kunnen spreken bij de nakende herziening van het Europese luchtkwaliteitsbeleid. Ook Noordrijn-Westfalen nam actief deel aan deze bijeenkomst.

Er werd afgesproken om na de zomer, als de Europese Commissie haar aangepaste Luchtkwaliteitstrategie heeft bekendgemaakt,opnieuw bijeen te komen om hier mogelijk een gezamenlijke reactie op te geven. Ook kwamen de landen tijdens de rondetafel overeen om dieper in te zullen gaan op o.a. volgende onderwerpen:

- Emissie van ammoniak en fijnstof door landbouw, -  Grensoverschrijdende overlast van vervuilende stoffen over een lange afstand, -  Gebruik van biomassa brandstoffen, -  EU fijnstof-grenswaarden , -  ...