Info Burgers » Nieuws » Benelux zet in op onderzoek en data-analyse

Benelux, data, Economie

Benelux zet in op onderzoek en data-analyse

13 dec. 2023

Het Benelux Secretariaat-Generaal zet sinds een aantal jaren steeds meer in op onderzoek en data-analyse. In dit licht is een nauwe samenwerking met en tussen de statistiekbureaus van groot belang.

De Benelux-bijeenkomst op 13 december 2023, die werd gehouden met leden van het secretariaat-generaal, de regionale en nationale bureaus voor de statistiek van de Benelux-landen en de OIE, was dan ook gericht op de ontwikkeling van statistische samenwerking in de regio, waarbij de nadruk lag op de overgang naar geautomatiseerde gegevensverzameling.

Een centraal punt was de ontwikkeling van een Benelux-dataportaal, gebaseerd op de zogenaamde SDMX-standaard (Statistical Data and Metadata eXchange). SDMX is een internationale technische standaard die is ontworpen om de uitwisseling en het delen van statistische gegevens en metadata te verbeteren. Het portaal is bedoeld om een reeks regionale statistieken te verspreiden, zodat gegevens automatisch kunnen worden bijgewerkt.

De deelnemers deelden hun ervaringen en bespraken het belang van het harmoniseren van gegevensverzamelingsmethoden en het naleven van wettelijke normen, zoals de GDPR. Er werden ideeën uitgewisseld voor statistieken over grensarbeiders en andere initiatieven voor het delen van gegevens, met plannen voor toekomstige bijeenkomsten om deze projecten verder te ontwikkelen.