Info Burgers » Nieuws » Benelux zet in op verkeersveiligheid

Benelux zet in op verkeersveiligheid

31 mei. 2017

Het Secretariaat-Generaal Benelux organiseerde een ronde tafelbijeenkomst over verkeersveiligheid. Hieraan namen de drie landen/Belgische gewesten en Noordrijn-Westfalen aan deel. Doel was om kennis te nemen van elkaars verkeersveiligheid strategieën en om gezamenlijke prioriteiten vast de stellen. De Benelux-landen hebben te maken met stabiliserende dan wel neergaande lijn met betrekking tot het aantal verkeersdoden en –geworden.

De aandacht van de deelnemers ging in het bijzonder uit naar het beter beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers ( voetgangers, fietsers, jongeren en ouderen). 

Er werd afgesproken om verder te onderzoeken of het mogelijk is – middels een Benelux-campagne - afleiding in het verkeer (als gevolg van gebruik van smartphones) tegen te gaan.  Ook zal er in het najaar een werkbijeenkomst belegd worden met de Europese Commissie die nieuwe ongevalsindicatoren (te onderzoeken verkeersongeval oorzaken) zal voorstellen, welke mogelijk in een Benelux pilot kunnen worden uitgetest.