Info Burgers » Nieuws » Bespreking Benelux-Politieverdrag met de Belgische ambassadeur in Den Haag

Bespreking Benelux-Politieverdrag met de Belgische ambassadeur in Den Haag

02 jun. 2022

Op 2 juni vond in de residentie van de Belgische ambassadeur in Den Haag een bijeenkomst plaats die in het teken stond van het nieuwe Benelux-Politieverdrag. De ambassadeur, Anick Van Calster, had vertegenwoordigers van het SG Benelux gevraagd hun licht te laten schijnen over dit innovatieve juridische instrument dat erop gericht is de politiesamenwerking in de Benelux nog effectiever en efficiënter te maken.

Onder de aanwezigen bevonden zich Gerda van Leeuwen, de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant en gemandateerd portefeuillehouder voor Benelux-politiesamenwerking, Rob Huijser, de directeur van de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere vertegenwoordigers van de politiediensten en betrokken ministeries uit de Benelux-landen.

Na een welkomstwoord van de ambassadeur gaf Frans Weekers, de adjunct-Secretaris-Generaal van het SG Benelux, een inleiding over het belang van de Benelux -samenwerking. Vervolgens gaf beleidsadviseur Jochen Stöger een toelichting bij de nieuwe mogelijkheden die het politieverdrag zal bieden. Tot slot wisselden de deelnemers van gedachte over de prioriteiten en mogelijkheden voor toekomstige Benelux-samenwerking op het gebied van veiligheid.