Info Burgers » Nieuws » Bestuurlijk overleg van de commissie VLANED

Bestuurlijk overleg van de commissie VLANED

30 mei. 2012

Het Secretariaat-Generaal Benelux organiseerde op 30 mei een Bestuurlijk Overleg van de grenscommissie ruimtelijke ordening Vlaanderen Nederland (VLANED) in Tongeren. Gastheer was gouverneur Reynders van de provincie Belgisch Limburg.

Aan het Overleg deden een dertigtal bestuurders en hoge ambtenaren mee, waaronder de gedeputeerden Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse en Nederlandse grensprovincies, hoge vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie Infrastructuur en Milieu,  het Vlaamse departement Ruimtelijke Ordening, het Vlaams-Nederlands grensoverleg, Interreg Vlaanderen-Nederland alsmede de Vlaamse vertegenwoordiging in Nederland.

Tijdens het Overleg werd teruggekeken op de resultaten van de VLANED van de afgelopen periode 2007-2012, waaronder de Handreiking grensoverschrijdende planconsultatie en de Belgisch-Nederlandse actiekaart. Ook werden de prioriteiten voor grensoverschrijdende samenwerking in het VLANED gebied in de toekomst vastgesteld in het licht van onder meer de Europese territoriale doelstellingen (EU 2020).