Info Burgers » Nieuws » Bezoek aan het Crisiscentrum van Luxemburg

Bezoek aan het Crisiscentrum van Luxemburg

27 okt. 2022

Een van de doelstellingen die met de Benelux-samenwerking inzake crisisbeheersing worden nagestreefd, is het verbeteren van de informatiestroom tussen onze crisiscentra. Deze doelstelling krijgt concrete invulling in ons jaarplan dat onder meer voorziet in een jaarlijkse cyclus van bezoeken aan de verschillende nationale crisiscentra. Daarom heeft op 27 oktober jongstleden, in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap, de Hoge Commissaris voor de Nationale Bescherming een werkbezoek voor uitwisselingen en ontmoetingen in het Crisiscentrum van Luxemburg georganiseerd. 

Zoals de Secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, onderstreepte in zijn inleidende toespraak, is het essentieel zijn ambtsgenoten in elk van de staten te identificeren om de banden te versterken en de wederzijdse kennis van front office experts en -operatoren uit te bouwen.  

Deze ontmoeting was een duidelijk succes voor de deelnemers van de respectieve Crisiscentra van de Benelux-landen en van Noordrijn-Westfalen. Naast het bezoek aan de lokalen van het Nationale Crisiscentrum kregen de delegaties de gelegenheid om van gedachten te wisselen over het crisisbeheersingsconcept, de communicatiemiddelen en hun redundantiesystemen waarmee snel op elke mogelijke crisis kan worden gereageerd.