Info Burgers » Nieuws » Bezoek van de secretaris-generaal Frans Weekers aan hoofdkwartier Dienst Speciale Interventies (DSI) 

Veiligheid

Bezoek van de secretaris-generaal Frans Weekers aan hoofdkwartier Dienst Speciale Interventies (DSI) 

14 mrt. 2023

Op 14 maart bracht de secretaris-generaal van de Benelux, Frans Weekers, een werkbezoek aan het hoofdkwartier van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Nederlandse Nationale Politie.     

“Best of two worlds”

DSI is de enige speciale interventie eenheid in de EU die naast politiemensen ook uit defensiepersoneel is samengesteld. Zo werd de SG Weekers naast politiemensen ook verwelkomd door leden van het Korps Mariniers, de Landmacht en de KMAR. Dankzij deze unieke samenstelling profiteert de DSI van de specifieke expertise van zowel de politie als de krijgsmacht. Leidinggevenden van DSI gaven een toelichting bij hun organisatie en een debriefing van de recente grootschalige internationale oefening “Firestorm”. De DSI maakt samen met de Belgische DSU en de Luxemburgse USP deel uit van het ATLAS-netwerk van EUROPOL. Een samenwerkingsverband van speciale interventie eenheden. In dit kader oefenen de partners gezamenlijk en kunnen afspraken worden gemaakt over wederzijdse bijstand in crisissituaties.

Benelux-politieverdrag focus grootschalige internationale oefening

Aan de oefening namen naast de speciale interventie eenheden van de Benelux-landen onder andere ook de Duitse GSG-9 en Ierse en Zwitserse partners deel. Tijdens “Firestorm” oefenden de landen de afstemming in het kader van een internationale gezamenlijke inzet. Daarnaast hadden de Benelux-eenheden een andere belangrijke doelstelling: het oefenen van de toepassing van de mogelijkheden die het nieuwe Benelux-politieverdrag hen zal bieden.   

Vanwege de aanslagen van de afgelopen jaren hebben de Benelux-partners besloten dat de speciale politiediensten bevoegd moeten zijn om grensoverschrijdend te worden ingezet. Wederzijdse bijstand in uitzonderlijke omstandigheden is geen overbodige luxe en kan levensreddend zijn. Het Benelux-politieverdrag bevat daarom een regeling voor de grensoverschrijdende inzet van speciale politiediensten in drie situaties: in een acute crisissituatie, als bijstand op verzoek bij een groot evenement of tijdens een achtervolging waarbij de landsgrens wordt overschreden.

Na afloop van de presentaties volgde een vruchtbare discussie over de toegevoegde waarde van het Politieverdrag voor de samenwerking tussen de speciale eenheden in de Benelux.

Praeparatus Esto (‘Wees voorbereid’) 

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Politieverdrag zal op het Secretariaat-Generaal in Brussel nog een bijeenkomst worden georganiseerd waar leidinggevenden van de speciale eenheden uitgebreid zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheden die het verdrag zal bieden. 

De DSI ziet uit naar een spoedige inwerkingtreding van het Benelux-politieverdrag, waardoor de samenwerking met de speciale interventie eenheden uit de andere Benelux-landen nog verder zal worden versterkt.