Info Burgers » Nieuws » Bezoekersgroep uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonie

Bezoekersgroep uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonie

06 feb. 2014

Het Secretariaat-Generaal ontving twee groepen bezoekers uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Meer dan dertig ambtenaren afkomstig uit verschillende overheidsdiensten waren geïnteresseerd om meer te vernemen over de Benelux-samenwerking.

Naast een algemeen overzicht van de huidige projecten binnen de dagelijkse samenwerking tussen de landen werd er op hun vraag specifiek ingezoomd op de justitiële en politiesamenwerking.