Info Burgers » Nieuws » Bijeenkomst in Stockholm van het Europese netwerk van directeuren-generaal “crisis”

crisisbeheersing, Veiligheid

Bijeenkomst in Stockholm van het Europese netwerk van directeuren-generaal “crisis”

08 jun. 2023

Op 6 en 7 juni vond in Stockholm de halfjaarlijkse vergadering plaats van het netwerk van Europese crisiscentra. De vergadering werd mede georganiseerd door het Zweedse voorzitterschap en het permanente secretariaat van het netwerk (Belgisch Nationaal Crisiscentrum). De secretaris-generaal, de heer Weekers en de adjunct-secretaris-generaal, de heer Tilemans, waren voor de vergadering uitgenodigd als vaste deelnemers, maar ook om aan de andere aanwezige landen het voorbeeld van de Benelux als regionale samenwerkingsentiteit binnen de Europese Unie uit te leggen.

Het doel van dit netwerk is om de coördinatie tussen Europese crisiscentra te verbeteren om zo een effectieve, wereldwijde crisisbeheersing te bevorderen. Het eerste deel van de bijeenkomst was gewijd aan hybride dreigingen, en Zweden, met zijn aanzienlijke expertise op dit gebied, kon een paneldiscussie leiden.

Vervolgens werd de focus gelegd op grensoverschrijdende samenwerking, met een actieve deelname van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De heer Weekers introduceerde en leidde een discussiepanel, met als doel het stimuleren van andere aanwezige regionale samenwerkingsinitiatieven, zoals Visegrad, de Baltische staten en Scandinavische samenwerking. Dit was voor de secretaris-generaal de gelegenheid om de Senningen-samenwerking te belichten en een concreet voorbeeld van goede praktijken tussen onze drie Benelux-landen te presenteren, in dit geval de politiesamenwerking en het nieuwe politieverdrag.

De conferentie werd afgesloten met een terugblik op het Zweedse voorzitterschap (ervaringen en resultaten op het gebied van crisisbeheersing) en de uitdagingen van het toekomstige Spaanse voorzitterschap. Op 23 oktober a.s. komen de Europese directeuren-generaal bijeen in Madrid om hun gezamenlijke discussies voort te zetten, de netwerksamenwerking te versterken en de banden met de Europese structuren aan te halen.

v.l.n.r. De heren Bart Raeymaekers, Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum, Michel-Etienne Tilemans adjunct-secretaris-generaal Benelux Unie, Mevr. Deputy National Security Advisor and Director General for Crisis Management, the National Security Council of the Prime Minister´s Office of Sweden en Frans Weekers, secretaris-generaal Benelux Unie