Info Burgers » Nieuws » Bijeenkomst van de politiechefs in de Benelux op het Secretariaat-Generaal

Bijeenkomst van de politiechefs in de Benelux op het Secretariaat-Generaal

13 nov. 2013

De politiechefs van de drie landen pleegden strategisch overleg op woensdag 13 november 2013 bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Het voorzitterschap werd vervuld door R. Nettgen, directeur-generaal van de groothertogelijke politie. Commissaris-generaal van de Belgische federale politie C. De Bolle en Nederlands politiekorpschef van Zeeland en West-Brabant H. Vissers waren eveneens aanwezig. De heer Vissers is Nederlands portefeuillehouder van de Benelux-samenwerking en nam voor het eerst deel aan dit overleg.

Het Benelux Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke overlegorgaan voor de politiesamenwerking in de Benelux. Tijdens deze bijeenkomst wisselden de deelnemers informatie uit en werd besproken welke voortgang het afgelopen jaar werd gemaakt met de doelstellingen binnen het onderdeel ‘Politie en Veiligheid’ van het derde actieplan ‘Senningen’ (2013- 2016).

Het streven is om in 2014 de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van de Benelux-landen nog efficiënter te laten verlopen, de gezamenlijke oefeningen en opleidingen voort te zetten en werkafspraken m.b.t. het gemeenschappelijke gebruik van verbindingsofficieren van de Benelux te maken.

Daarnaast zal bijzondere aandacht gaan naar het gebruik van social media als aanvullend instrument bij politieacties of grensoverschrijdende crisisbeheersing.

De heer A. de Muyser en de politiechefs van de drie landen