Info Burgers » Nieuws » Bijna helft van vrachtwagens in overtreding bij controleactie in de Benelux

Mobiliteit, Veiligheid, Vrachtwagens, Wegvervoer

Bijna helft van vrachtwagens in overtreding bij controleactie in de Benelux

13 mrt. 2023

Bij controles vorige week in België, Nederland en Luxemburg hebben weginspectiediensten van de drie landen vastgesteld dat bijna de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding was. Bij de controle van 60 vrachtwagens bleken 26 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 41 overtredingen vastgesteld.

De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Administratie voor Douane en Accijnzen in Luxemburg hebben controles verricht in het Belgische Kruibeke en Lamain, het Nederlandse Venlo en het Luxemburgse Sterpenich. Op deze controleplaatsen waren inspecteurs van het andere Benelux-land aanwezig.  Deze gezamenlijke controle richtte zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden en op het correct gebruik van de tachograaf.

Via de samenwerking willen inspectiediensten van de Benelux kennis en goede praktijken delen en de controlepraktijken in de drie landen uniformer maken. De gezamenlijke controle kadert in het Benelux-Verdrag van Luik uit 2014. Het verdrag moet de samenwerking tussen de landen bevorderen bij het toezicht op en de handhaving van de Europese wetgeving met betrekking tot wegvervoer.