Info Burgers » Nieuws » Biobased supercluster Event

Biobased supercluster Event

30 jun. 2011

Op woensdag 29 juni presenteerden tientallen bedrijven, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en overheden uit Noord-Brabant, Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen  in het Benelux-gebouw te Brussel hun ambities op het gebied van een biobased economy. 

Directeuren en wetenschappers van toonaangevende bedrijven en instellingen legden uit hoe ver de regio staat met de verduurzaming en vergroening van de industrie, het versterken van de relatie tussen landbouw en industrie en het verdiepen van de wisselwerking met  'Bio-Economy’.

De vertegenwoordigers van de verschillende regio’s presenteerden hun gezamenlijke stellingname die overhandigd zal worden aan Máire Geoghegan-Quinn, Eurocommissaris van onderzoek en innovatie.