Info Burgers » Nieuws » Biodiversiteit en natuurbescherming blijven onderwerpen van gemeenschappelijk belang

Biodiversiteit en natuurbescherming blijven onderwerpen van gemeenschappelijk belang

24 nov. 2020

De Benelux-directeuren Natuur, Jacht, Bossen zijn dinsdag 24 november digitaal bijeengekomen. 

Aangezien onze landen wensen dat de Benelux-samenwerking bijdraagt tot het verwezenlijken van de Europese ambities, heeft deze ontmoeting plaatsgevonden in aanwezigheid van de Europese Commissie die de krachtlijnen van de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 heeft gepresenteerd. De uitdaging voor onze drie dichtbevolkte en verstedelijkte landen is belangrijk alsmede de druk die daardoor weegt op ons milieu! 

De samenwerkingspartners ondersteunen en onderstrepen het belang van de verankering van biodiversiteit in het komende gemeenschappelijk werkprogramma 2021-2024 van de Benelux-samenwerking. Het is de gezamenlijke wil om concrete resultaten neer te zetten op zeer specifieke onderwerpen, waaronder:

-  de aanpak van invasieve uitheemse soorten op regionaal / grensoverschrijdend niveau (in het kader van de Europese Verordening Nr. 1143/2014)

-  de migratie van vissoorten in onze rivieren (om bij te dragen tot het herstel van ten minste 25 000 km vrij stromende waterlopen zoals gewenst door de (EU) strategie).

-  of nog het bestrijden van geïmporteerde ontbossing (in het kader van de mededeling van de Europese Commissie voor de intensivering van de EU-inspanningen voor bescherming en herstel van bossen wereldwijd). 

Naast deze dossiers met een sterke Europese component zullen andere, meer specifieke Benelux-onderwerpen op de agenda van de samenwerking staan, zoals de actualisering van de Benelux-jachtregelgeving (bijvoorbeeld de lijst van bejaagbare soorten, of nog de toegestane middelen, wapens en munitie) alsmede de aspecten rond (informele) educatie op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame ruimte, waarrond een Benelux-conferentie in november 2021 in Antwerpen op het programma staat. 

In deze tijden waarin onze samenleving het zichzelf verplicht is naar meer duurzaamheid te transiteren, zijn biodiversiteit en natuurbescherming meer dan ooit onderwerpen voor samenwerking op Benelux-niveau! 

Zie ook het document over de beleidsambities van de Regeringen op Benelux-niveau op het gebied van natuur en biodiversiteit.