Info Burgers » Nieuws » Brandweer Rotterdam en Antwerpen gaan samenwerken

Brandweer Rotterdam en Antwerpen gaan samenwerken

02 jun. 2020

De brandweerkorpsen van Antwerpen en Rotterdam gaan nauwer samenwerken. Brandweer Zone Antwerpen en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondertekenden in 2019 een samenwerkingsovereenkomst.  Om hieraan verder vorm te geven maken ze gebruik van de mogelijkheden die het Benelux Verdrag voor Grensoverschrijdende Samenwerking biedt.

De bedoeling is onder meer om samen kennis en expertise te delen rond industriële brandbestrijding en preventie.  Beide brandweerkorpsen kunnen ook op elkaar rekenen om bij een grote scheepsbrand of industrieel incident een langdurige inzet mogelijk te maken.  Het snelle gezamenlijke optreden beperkt immers schade en maatschappelijke impact.

Verder zullen ze informatie uitwisselen over inzet en beheer van Europese middelen.

Deze samenwerking, mede mogelijk gemaakt dankzij het Benelux Verdrag, zorgt voor een hoger niveau van veiligheid in de twee grootste havengebieden van Europa.