Info Burgers » Nieuws » Buitenlandminister Reynders brengt bezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux

Buitenlandminister Reynders brengt bezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux

24 apr. 2015

" De uitvoering van het Benelux-jaarplan onder Belgisch Voorzitterschap vordert goed". Dit meldde Belgisch vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders na zijn bezoek aan het Benelux-secretariaat te Brussel. " De eerste concrete resultaten zijn er", aldus de minister. "Deze dynamiek moet aangehouden worden".

De Belgische minister sprak met secretaris-generaal J. Van Laarhoven, de adjunct-secretarissen-generaal L. Willems en A. de Muyser, en het personeel van het Secretariaat-Generaal. België legt tijdens het Voorzitterschap van de Benelux-Unie de nadruk op volgende prioritaire thema’s : Energie, Duurzame mobiliteit en Veiligheid. Minister Reynders is dit jaar Voorzitter van het Benelux comité van Ministers.

Enkele resultaten werden reeds geboekt rond de modernisering van het Benelux-parlement. ‘ Belangrijk voor de democratische legitimiteit van de Benelux’, zei Reynders. Verder verwees hij naar de uitbreiding van het web portaal voor grensarbeiders tussen België en Luxemburg, de lancering door de Belgische minister van Energie Marghem van het Benelux Energie Expertise netwerk, de start van een pilootproject rond papierarm douanevervoer tussen Antwerpen en Rotterdam met Financiënminister Van Overtveldt en de readmissieakkoorden tussen Benelux en Kazachstan, onder impuls van de Belgische Staatssecretaris Francken. De Minister wees op de kansen die het Plan Juncker biedt en de opportuniteit om samen met de Benelux-landen projecten rond bijvoorbeeld Energie of Transport in te dienen.  

De minister onderstreepte ook de belangrijke rol van het Secretariaat-Generaal in de samenwerking door «een netwerk van experten en hoge functionarissen te creëren, een logistieke ondersteuning te bieden alsook een operationele opvolging en te waken over de zichtbaarheid van de organisatie".

Tenslotte reikte minister Reynders een ereteken uit aan mevrouw Mousel voor haar jarenlange inzet als president (rechter) van het Benelux-Gerechtshof.