Info Burgers » Nieuws » Vergadering de centrale overleggroep Senningen

Vergadering de centrale overleggroep Senningen

18 sep. 2023

Op 18 september kwamen vertegenwoordigers van de drie landen bijeen op het Secretariaat-Generaal om de balans op te maken van de veiligheidsactiviteiten.

De vergadering werd geopend door de secretaris-generaal, Frans Weekers, en werd ook bijgewoond door de twee adjunct-secretarissen, Michel-Etienne Tilemans en Jean-Claude Meyer, waarmee het belang van dit overleg op Benelux-niveau werd onderstreept.

Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst was de afronding en uitvoering van het Benelux-politieverdrag en de bijbehorende uitvoeringsafspraken. Op 28 september is een groot evenement gepland om de inwerkingtreding van het verdrag, gepland op 1 oktober 2023, te vieren.

De delegaties konden ook het ontwerp van het Benelux-jaarplan voor 2024 bespreken, dat talrijke projecten omvat op het gebied van veiligheid, crisisbeheer, asiel en migratie, en justitie. De heer Tilemans maakte van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken op te maken van de verschillende fasen in de voorbereiding van het jaarplan tussen nu en de goedkeuring ervan door het Comité van Ministers in december.