Info Burgers » Nieuws » College ontmoet Belgische buitenlandminister

College ontmoet Belgische buitenlandminister

02 mrt. 2010

 Op 2 maart werd het college van secretarissen-generaal ontvangen door de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, de heer S. Vanackere. Deze ontmoeting kaderde in het huidige voorzitterschap van België voor de Benelux-samenwerking. Naast een aantal lopende zaken, zoals de stand van zaken met betrekking tot de ratificatieprocedure en het zetelakkoord werd ook even stilgestaan bij een aantal inhoudelijke dossiers. Zo kwam onder meer de voorbereiding ter sprake voor de organisatie van een ministerieel comité van de Ministers van Binnenlandse Zaken over de evaluatie van het politieverdrag en de goedkeuring van een nieuw actieplan 2010-2012, de gemeenschappelijke crisisoefening dierziekten die gepland staat in maart, de voorbereiding voor de organisatie van een ministerieel comité op 18 mei waarbij een overeenkomst inzake stedenbeleid zal worden ondertekend, de voorbereiding voor de ondertekening van een overeenkomst inzake digitale geo-informatie en de in april geplande persconferentie over een onderzoek verricht in het kader van de consumentenbescherming. Daarnaast kwam eveneens  de samenwerking met Noordrijn-Westfalen ter sprake waarbij vanaf 1 april een verbindingsambtenaar wordt tewerkgesteld  op het Secretariaat-Generaal.