Info Burgers » Nieuws » College ontmoet Luxemburgse buitenlandminister

College ontmoet Luxemburgse buitenlandminister

28 jun. 2010

Op 25 juni 2010 werd het college van secretarissen-generaal ontvangen door de Luxemburgse Minister van Buitenlandse Zaken, de heer J. Asselborn. Deze ontmoeting kaderde in het nakende voorzitterschap van Luxemburg over de Benelux-samenwerking (van juli tot eind december 2010). Naast een aantal lopende zaken, zoals de stand van zaken met betrekking tot de ratificatieprocedure van het nieuwe Benelux-Verdrag en het zetelakkoord werd ook even stilgestaan bij een aantal inhoudelijke dossiers. Zo kwam de modernisering van het Benelux-parlement en het Benelux-Gerechtshof ter sprake alsook de organisatie  van een Raad en Comité van Ministers van de Benelux later dit jaar.

De minister onderstreepte tijdens het onderhoud het politieke belang van de Benelux in Europees verband.