Info Burgers » Nieuws » Collegeleden bespreken samenwerking met regeringsleden van Noordrijn-Westfalen

Collegeleden bespreken samenwerking met regeringsleden van Noordrijn-Westfalen

06 okt. 2020

6 oktober 2020 stond in het teken van het hechte partnerschap tussen de Benelux Unie en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Secretaris-generaal Alain de Muyser en adjunct-secretaris-generaal Frans Weekers reisden naar Düsseldorf om de verdere samenwerking te bespreken en in het bijzonder de samenwerkingsonderwerpen met NRW voor het meerjarenplan 2021-2024 en het jaarplan 2021 van de Benelux Unie. 

Zij hadden een gesprek met de NRW-minister voor Europa, Dr. Holthoff-Pförtner, over de samenwerking in de komende jaren, die niet alleen op operationeel niveau, zoals in het verleden, maar ook op strategisch niveau, bijvoorbeeld op het gebied van de politiesamenwerking, verder moet worden uitgebreid. De basis hiervoor is de hernieuwde politieke verklaring, die in 2019 werd ondertekend door de Benelux-regeringsleiders en minister-president Laschet van NRW. 

Dit werd gevolgd door een bijeenkomst met hooggeplaatste vertegenwoordigers van alle NRW-ministeries, voorgezeten door de staatssecretaris voor Europese aangelegenheden Dr. Speich. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de actuele samenwerkingsgebieden en de voortzetting daarvan, maar ook over concrete onderwerpen die als vlaggenschip-projecten naar voor kunnen worden geschoven - zo kwamen politiesamenwerking, gezondheidszorg, arbeidsmobiliteit en waterstof kwamen aan de orde. De details worden nu in een gezamenlijke dialoog uitgewerkt en opgenomen in het jaarplan en het meerjarenplan. 

Het belang van de rol van de Benelux-Unie als platform voor samenwerking tussen NRW en de Benelux-landen op specifieke gebieden werd opnieuw duidelijk gemaakt.