Info Burgers » Nieuws » Conferentie “Bossen en Klimaat”

Conferentie “Bossen en Klimaat”

03 okt. 2011

Naar aanleiding van het Internationale jaar van het Bos heeft het Benelux-Parlement afgelopen vrijdag 30 september een conferentie over de rol van bossen voor het klimaat (adaptatie en mitigatie) gehouden.

Het Benelux Secretariaat-Generaal heeft actief deelgenomen aan de voorbereiding van dit evenement door zijn netwerk van specialisten en zijn kennis ter beschikking te stellen.   In dat verband is de gezamenlijke brochure « Duurzaam gebruik van energiehout in de Benelux » aan de deelnemers voorgesteld (kan worden gedownload van website https://www.benelux.int/nl/dos/dos22.asp). In deze brochure wordt eraan herinnerd dat houtige biomassa, d.w.z. biomassa uit hout, een duurzame energiebron is waarvan de rationele productie resp. benutting neutraal is voor het klimaat, werkgelegenheid creëert en regionaal toegevoegde waarde genereert. Echter, in landen zoals de Benelux-landen wordt het grootste gedeelte van het geproduceerde hout reeds gebruikt voor meervoudige doeleinden, met name bouwhout, industriehout en hout voor papierfabricage. Daarom moet het gebruik van hout als energiebron gestimuleerd worden door voorrang te geven aan een gebruik als materiaal.   Deze natuurlijke hulpbron mag dan wel hernieuwbaar zijn, onuitputtelijk is deze niet; elk verkeerd en ondoordacht gebruik van deze energiebron om de Europese doelstelling « 20/20/20 » te halen, zou onvermijdelijk leiden tot een wanverhouding die funest kan zijn voor de bossen en de biodiversiteit. Dit zijn realiteiten en boodschappen die door de brochure worden uitgedragen en door de Benelux-partners worden gedeeld. Een delegatie van de Baltische Assemblee (Letland, Litouwen en Estland) en van de Noordse Raad (Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland en Denemarken) hebben eveneens aan het evenement deelgenomen. Ze hebben hun eigen bosbeleid toegelicht en hebben het gekoppeld aan de klimaatuitdagingen waar iedereen voor staat. Het Groothertogdom Luxemburg, gastheer van de conferentie, heeft het internationale en het Europese kader geschetst, en heeft zijn ambitieuze landelijke aanpak ter zake gepresenteerd (partnerschap « Milieu-Klimaat »).